Algemene leveringsvoorwaarden

Op al onze offertes, opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten hoe ook genaamd, zijn de Leveringsvoorwaarden Preco B.V_ van toepassing. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

Download het hier: Leveringsvoorwaarden Preco B.V_

 

Voor vragen en/of opmerkingen, neem gerust contact op!