Privacy verklaring

Via deze privacyverklaring van Preco B.V. informeren wij u over de wijze van het verwerken van persoonsgegevens. Bij de verwerking houden wij rekening met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens worden verzameld en met welk doel dit is. Wanneer u toestemming geeft voor het plaatsen van cookies, geeft u ons toestemming om de hieronder genoemde gegevens te verwerken.

Contactgegevens:
www.preco.nl
Curiestraat 6
6716 AR Ede
0318-742043

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10 september 2018.

Algemene website

De volgende gegevens worden in het algemeen op de website verwerkt en opgeslagen:
– Leeftijdsgroep
– Geslacht
– Interesses
– Taal
– Locatie

Het doel van de verwerking van deze gegevens is om statistieken bij te houden van de gebruikers van de website. Deze statistieken worden gebruikt om onze producten en diensten te verbeteren. Tevens is het doel een zo goed mogelijke en optimaal functionerende website.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Preco BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe lang we gegevens bewaren

Preco BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.. Tevens houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Preco BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Preco BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Preco BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@preco.nl. Wij proberen altijd binnen 2 weken te reageren op uw verzoek.

Preco BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Preco BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@preco.nl